Kraków

Kraków to drugie co do wielkości miasto Polski. To nie tylko centrum administracyjne województwa małopolskiego, ale ponadregionalny ośrodek naukowy i gospodarczy. Licząca 760 tys. mieszkańców stolica Małopolski jest jednym z najlepiej rozwijających się gospodarczo regionów Polski co potwierdzają rankingi European Cities & Regions of the Future 2010/11, „Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów 2010” (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową), Top 10 Emerging Outsourcing Cities List (Global Services, 2010).

Silna pozycja krakowskiego ośrodka akademickiego i wysokiego poziomu naukowego takich uczelni jak Uniwersytet Jagielloński - Jagiellonian University in Cracow, , Politechnika Krakowska – Cracow University of Technology, czy Akademia Górniczo-Hutnicza – University of Science and Technology, wpływa na wysoką pozycję miasta pod względem ilości i jakości instytucji Badawczo-Rozwojowych. W ramach MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 m.in. na komercjalizację badań naukowych przeznaczono 177,7 mln euro.

Kraków dysponuje liczną grupą wysoko wykwalifikowanych kadr dla wszystkich nowoczesnych sektorów gospodarki i przyciąga inwestorów reprezentujących różne branże.

Kraków to również jeden z najatrakcyjniejszych kierunków turystycznych w Europie.

Główne branże przemysłowe: przetwórcza, motoryzacyjna, handlowo-usługowa i naukowo-badawcza.

 
 

Altum Vident Twoim partnerem w Polsce.

Twoim partnerem w biznesie.